Contestatie la decizia de pensie

In orice situatie in care constatati ca vi s-a calculat gresit pensia, puteti contesta acest lucru in instanta. De multe orice, Casa de Pensii face calcule eronate, nerespectand datele inscrise in adeverinta de vechime in munca; nu trebuie sa acceptati pur si simplu aceste erori, ci sa le contestati de indata.

Ce putem contesta?
a) modul de calcul si de depunere a contributiei de asigurari sociale;
b) modul de stabilire a majorarilor de intarziere;
c) inregistrarea, evidenta si certificarea contributiei de asigurari sociale;
d) deciziile de pensionare;
e) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari sociale;
f) modul de stabilire si de plata a pensiilor, a indemnizatiilor si a altor drepturi de asigurari sociale;
g) plangerile impotriva proceselor-verbale de contraventii incheiate conform prezentei legi;
h) contestatiile impotriva masurilor de executare silita, dispuse in baza prezentei legi;
i) alte drepturi si obligatii de asigurari sociale nascute in temeiul prezentei legi.

Unde contestam? Aceste contestari le introducem la Tribunal.

Ce costuri exista? Este important de mentionat ca cererile in fata oricaror organe sau instante, precum si toate actele procedurale in legatura cu litigiile, avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurari sociale, sunt scutite de taxa de timbru.

Echipa noastra va solicita efectuarea unei expertize contabile pentru a stabili cuantumul corect al pensiei tale, iar apoi obligarea Casei de Pensii la recalcularea drepturilor de pensie in functie de veniturile mentionate in adeverinta de vechime in munca.

Astfel, costurile vor fi reduse in cazul acestor cereri, echipa noastra solicitand un onorariu rezonabil, in functie de situatia ta.