Recalculare pensie

Home  –  Servicii  –  Recalculare pensie

Daca doresti recalcularea pensiei, va trebui sa verifici ce anume doresti sa adaugi la pensia actuala.

Mai exact, dreptul de pensie pentru limita de varsta se va recalcula in urmatoarele situatii:

1. Adaugarea stagiilor de cotizare care au fost omise la data calcularii pensiei

Aceasta situatie este des intalnita, Casa de Pensii facand erori in privinta calcularii pensiei totale.

Pensia pe care o primesti se raporteaza la stagiul de cotizare, adica banii pe care i-ai platit lunar la stat din salariul primit.

Spre exemplu, a fost omis faptul ca ai mai lucrat 2 ani la o anumita firma. Acei 2 ani reprezinta stagiu de cotizare si au fost omisi din calculul pensiei. Echipa noastra va intocmi documentatia pentru a solicita adaugarea acelui stagiu de catre Casa de Pensii.

Erori pot aparea si din cauza adeverintelor de vechime in munca gresit intocmite. Unii angajatori va elibereaza adeverinte incomplete si astfel este calculata gresit pensia de catre Casa de Pensii. Este important sa aveti adeverinte de vechime corect intocmite si cu gradul corespunzator conditiilor de munca.

Spre exemplu, puteti avea o adeverinta de vechime cu perioada corecta, dar cu conditiile de munca trecute eronat; daca ati lucrat in conditii deosebite, va trebui specificat acest lucru in adeverinta de munca, altfel nu se va adauga sporul respectiv in calculul pensiei. Echipa noastra va ajuta in discutiile cu angajatorii pentru a va elibera o adeverinta de vechime completa.

2. Adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa pensionare

Daca ati continuat sa lucrati, chiar daca v-ati pensionat, puteti obtine recalcularea pensiei. Cat timp ati lucrat la un angajator pentru care au fost platite contributiile de asigurari sociale, aveti dreptul de a obtine recalcularea pensiei, castigand in plus la calcul si stagiul de cotizare efectuat dupa pensionare.

Legea va avantajeaza, neexistand un stagiu minim de cotizare dupa pensionare. Astfel, chiar daca mai lucrati si o luna in plus, dupa pensionare, puteti cere recalcularea pensiei.

Orice stagiu de cotizare se va lua in considerare, indiferent de durata acestuia si de sumele platite.

Vreau consultanță gratuită

3. Verificarea dosarului de pensie, adaugand documente suplimentare

In situatia in care nu ati depus documente complete atunci cand vi s-a calculat prima data pensia si acestea au o influenta asupra valorii pensiei, puteti solicita recalcularea pensiei.

Aici este vorba de omisiuni, adeverinte lipsa sau gresite, documente incorecte care va influenteaza cuantumul pensiei primite.

Este important sa verificati dosarul de pensie in detaliu pentru a nu exista greseli, pierzand astfel bani din cauza acestora.

Echipa noastra va este alaturi in intocmirea dosarului, verificarea acestuia, obtinerea adeverintelor corecte de vechime si solicitarea recalcularii pensiei.

Drepturile de pensie pot fi modificate printr-o decizie de revizuire in cazul in care, ulterior acordarii sau platii pensiei, constatati existenta unor erori ce nu au fost inlaturate in procedura contestatiei la calculul pensiei, respectiv daca ati identificat elemente noi ce nu au fost avute in vedere la calculul pensiei, astfel incat este necesara o noua operatie de calcul a acesteia.

Revizuirea deciziei de pensionare va fi realizata fie din oficiu, fie la cererea dumneavoastra. Din experienta, cazul din urma este cel mai frecvent. Revizuirea deciziei de pensionare va privi doar cuantumul pensiei, legea vizand doar situatia unor diferente de suma rezultate ca urmare a elementelor noi ori ca urmare a existentei vreunei erori de calcul.

 

4. Revizuirea deciziei de pensionare in cazul unei erori de calcul

In acest caz, revizuirea se va face fie din oficiu de catre casa teritoriala de pensii, fie de catre dumneavoastra, in functie de motivul invocat.

Casa teritoriala de pensii poate, tot din oficiu, sa emita o decizie de revizuire prin adaugarea veniturilor, a stagiilor de cotizare, a periadelor asimilate sau valorificarea altor documente existente la data deschiderii dreptului de pensie, pe care le-a omis.

Daca recalcularea pensiei a fost facuta pentru inlaturarea unor erori sau omisiuni, sumele rezultate vor fi acordate in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data constatarii diferentelor de suma. Aceasta data este cea in care ati luat la cunostinta de eroarea de calcul al pensiei sau de omisiunea casei teritoriale de a tine cont de toate elementele pentru determinarea cuantumului pensiei, rezultand o diferenta de suma.

 

Vreau consultanță gratuită

5. Recalcularea pensiei in cazul aparitiei de situatii noi

In cazul ivirii unor situatii noi, pe care casa teritoriala de pensii nu le-a cunoscut sau nu putea sa le prevada la stabilirea dreptului de pensie, aveti dreptul sa solicitati emiterea unei decizii de revizuire pentru recalcularea drepturilor de pensie.

Daca ati iesit la pensie pentru limita de varsta si realizati stagii de cotizare suplimentare, recalcularea pensiei va putea fi facuta numai la cererea dumneavoastra, precum in cazul descoperirii unor elemente noi la determinarea cuantumului pensiei.

Este foarte important ca la momentul emiterii deciziei de pensie sa o contestati daca exista elemente avute in vedere si fata de care trebuie recalculata pensia, deoarece decizia de pensie are caracter definitiv.

Potrivit jurisprudentei instantelor de judecata romanesti, acest caracter definitiv nu este relevant, astfel ca nu trebuie dovedit, dar nici nu constituie un impediment la recalcularea ori revizuirea pensiei, aceste proceduri fiind create tocmai pentru asigurarea faptului ca respectarea dreptului la pensie nu depinde in mod esential de exercitarea contestatiei.

Asadar, in sistemul public de pensii, recalcularea pensiei are scopul de a inlatura diferentele rezultate intre sumele stabilite ori platite dumneavoastra si sumele ce vi s-ar cuvenit conform legii. Diferenta poate aparea din cauza unei erori de calcul, din cauza unei omisiuni de luare in calcul a veniturilor sau stagiilor de cotizare la data stabilirii dreptului de pensie, ori datorita realizarii unor stagii de cotizare suplimentare dupa inscrierea la pensie.

Daca realizati stagii de cotizare dupa inscrierea la pensie pentru limita de varsta, veti putea solicita recalcularea dreptului de pensie, fata de stagiile suplimentare, o singura data intr-un an calendaristic. Scopul acestei limitari consta in evitarea formularii de cereri succesive de recalculare pentru fiecare stagiu, aceasta operatiune putand fi facuta o singura data intr-un an calendaristic pentru toate stagiile.

Cererea de recalculare a pensiei va fi solutionata in termen de 60 de zile printr-o decizie de recalculare. Prin aceasta se urmareste adaugarea veniturilor, stagiilor de cotizare sau a perioadelor asimilate stagiilor de cotizare care nu au fost avute in vedere la data inscrierii la pensie, din cauza omisiunii, necunoasterii sau a faptului ca au fost realizate ulterior deschiderii dreptului de pensie.

Pe de alta parte, prin decizia de revizuire se urmareste indreptarea unor erori savarsite la stabilirea drepturilor de pensie, erori din care au rezultat diferente intre sumele stabiltie sau platite si sumele ce vi se cuvin conform legii. De aceea, revizuirea pensiei se face din oficiu sau la cererea dumneavoastra, in timp ce recalculrea pensiei se face numai la cererea dumneavoastra.

Deciziile de recalculare vor putea fi anulate la cererea dumneavoastra in termen de 30 de zile de la comunicare.

Daca nu vor fi constatate erorile chiar de catre emitentul deciziei, respectiv casa de pensii, si nu se va proceda la revizuirea din oficiu a pensiei, aveti posibilitatea de a solicita revizuirea pensiei atunci cand, ulterior stabilirii si/sau platii pensiei, ati constatat ca exista o diferenta intre drepturile de pensie stabilite/platite si cele care considerati ca vi s-ar fi cuvenit conform legii.

In acest caz, veti formula o cerere adresata casei de pensii, iar daca aceasta nu solutioneaza cererea printr-o decizie, veti fi indreptatit sa sesizati instantele de judecata.

Revizuirea nu este acelasi lucru cu contestarea deciziei de pensie, ci este o cale distincta pentru cazul neutilizarii procedurii de contestare. Scopul revizuirii este acela de a corecta erorile de fapt sau de drept savarsite de casele de pensii prin decizii ramase definitive. Optiunea dumneavoastra de a apela la cale revizuirii se intemeiaza nu doar pe considerente de echitate – statul nu se poate prevala la nesfarsit de beneficiul propriilor erori, avand ca efect diminuarea propriilor obligatii – ci si pe necesitatea respectarii principiului contributivitatii, potrivit caruia cuantumul pensiei se bazeaza pe contributiile de asigurari sociale.

 

6. Alte situatii in care poate fi solicitata recalcularea pensiei

Conform legii, in cazul in care ati iesit la pensie anticipat, insa indepliniti conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata se va transforma din oficiu in pensie pentru limita de varsta si se va recalcula prin adaugarea periadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate.

Inclusiv pensia anticipata partiala se va transforma in pensie pentru limita de varsta in cazul indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, insa recalcularea se va face prin eliminarea diminuarii prevazute de lege si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate.

Se va recalcula si pensia de urmas atunci cand se modifica numarul de urmasi. Indiferent de cauza modificarii, din oficiu ori la cerere, casa teritoriala de pensii va recalcula dreptul potrivit situatiei actuale printr-o decizie supusa aceluiasi regim juridic aplicabil deciziei de stabilire a pensiei de urmas.

In ceea ce priveste plata drepturilor de pensie recalculate, acestea se vor plati de la data acordarii inscrisa in decizia emisa de casa teritoriala de pensii, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale – acestea se vor plati de la data incetarii calitatii de asigurat.

In situatia in care, dupa ce sunt stabilite si/sau platite drepturile de pensie, exista diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele ce s-ar fi cuvenit conform legii, casa teritoriala de pensii va opera, fie din oficiu, fie la cererea pensionarului, modificarile necesare, prin decizie de revizuire. Astfel, sumele rezultate se vor acorda sau se vor recupera, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriptie de 3 ani, calculate de la data constatarii diferentelor.

Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare, cat si prin valorificarea altor documente ce pot conduce la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la momentul stabilirii acesteia. Aceasta cerere se va solutiona in decurs de 60 de zile de la data inregistrarii sale, printr-o decizie de recalculare.

Call Now Button